ഫാ സോജി ഓലിക്ക ലും സെഹിയോൻ യു. എസ്‌.എ ടീമും ന യിക്കുന്ന ടീ നേജുകാർക്കു ള്ള ഡിസൈപ്പിൾ ഷിപ്പ്‌ ട്രെ യിനിങ് ആഗ സ്റ്റ് 27 മുതൽ 30 വരെ കാർഡിഫിൽ

2018-08-04 02:27:41am |

ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ...കുട്ടികൾക്കായി സെഹിയോൻ യുകെ ഒരുക്കുന്ന "ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് " ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ 30 വരെ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകവഴി എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നു നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായത്തിലും,കാലഘട്ടത്തിലും , കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന "ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് " ആഗസ്റ്റ് 27മുതൽ 30 വരെ ദിവസങ്ങളിൽ നവസുവിശേഷവത്ക്കരണത്തിന്റെ ദൈവികോപകരണമായി യൂറോപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിഷേകാഗ്‌നി കാത്തലിക് മിനിസ്ട്രി ഡയറക്ടർ റവ.ഫാ .സോജി ഓലിക്കൽ ,അനുഗ്രഹീത വചന പ്രഘോഷക ഐനിഷ് ഫിലിപ്പ് അഭിഷേകാഗ്നി മിനിസ്ട്രീസ് യു.എസ്‌.എ ടീമും നയിക്കും . സെഹിയോൻ യൂറോപ്പിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഫാ.സോജി ഓലിക്കലിനൊപ്പം യുകെ യിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുമായി അനേകം കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും നേരിന്റെ പാതയിലും അതുവഴി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും.

ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ അഭിഷേകാഗ്നി മിനിസ്‌ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐനിഷ് ഫിലിപ്പ് കുട്ടികളിലെ വ്യക്തിത്വവികസനം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വളർച്ചയിലായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തൻറെ പ്രേഷിതദൗത്യവുമായി വീണ്ടും യുകെ യിലെത്തുകയാണ്. നാല് ദിവസത്തെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിലേക്കു ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ടീനേജുകാർക്കായുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് www.sehionuk.org എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നേരിട്ട്‌ രെജിസ്റ്റ്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്‌.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തോമസ്‌ 07877508926.
> ജോണി.‭07727669529‬.
> അഡ്രസ്സ് HEBRON HALL. DINAS POWYS CARDIFF CE 64 4YB.