കൈപ്പുഴ: കുഴിപ്പറമ്പിൽ മത്തായി

2018-09-09 03:24:31am | അനില്‍ മറ്റത്തിക്കുന്നേല്‍
കൈപ്പുഴ: പാലത്തുരുത്ത് ഇടവക കുഴിപറമ്പിൽ മത്തായി അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ പരേതയായ മേരി കല്ലറ മറ്റത്തികുന്നേൽ കുടുംബാംഗമാണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട്.
 
മക്കൾ: ജെയിംസ് മാത്യു (സജി - ഡൽഹി), ജോയീസ് മാത്യു (ജോമോൻ- വിന്നിപെഗ്ഗ്‌, ക്യാനഡ), ജോസ് മാത്യു ( ബിജു - കൈപ്പുഴ സെന്റ് ജോർജ്ജ് വി എച് എച് എസ്), ഫാ. തോമസ് മാത്യു (ഫാ. സുനിൽ കുഴിപറമ്പിൽ - ആഗ്രാ അതിരൂപത).
 

മരുമക്കൾ: ആൻസി (കാരുത്തുരുത്തേൽ - കല്ലറ പറവന്തുരുത്ത്), മേരി (ലക്ഷണത്തുപറമ്പിൽ - കല്ലറ), ബിനു (കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പിൽ, കുറുമുളളൂർ )