ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ കുടിച്ചു മറിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ക്ക് ഉഗാണ്ടന്‍ ഭാര്യമാരുടെ ചെക്ക് ; 31,000 സ്ത്രീകളും സ്വന്തം കുടുംബാനാഥന്മാര്‍ക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാന്‍ പണം നിര്‍ബ്ബന്ധമായി വാങ്ങുന്നു

2018-07-08 04:39:23am |

ഭാര്യഭര്‍ത്തൃബന്ധത്തിന്റെ ഉറപ്പിന് ലൈംഗികതയ്ക്കുള്ള പങ്കും കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഭര്‍ത്താവ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതുമെല്ലാം ആധുനിക കാലത്ത ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചാവിഷയങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഉഗാണ്ടയില്‍ 31,000 സ്ത്രീകള്‍ സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നു തന്നെ ലൈംഗികതയ്ക്ക് പണം വാങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഭര്‍ത്താവ് കുടുംബനാഥന്റെയും ഭര്‍ത്താവിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാര്യമാര്‍ക്ക് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്.

ഉഗാണ്ടന്‍ തലസ്ഥാനമായ കമ്പാലയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയില്‍ ചില ഭാര്യമാര്‍ തുടങ്ങിയ അടവ് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉഗാണ്ടന്‍ പത്രം ദി ന്യൂ വിഷന്‍ പറയുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ അത്യാവശ്യത്തിനും വീട്ടു ചെലവിനുമുള്ള പണം കയ്യില്‍ കിട്ടിയാല്‍ മാത്രമേ ഭാര്യമാര്‍ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാറുള്ളത്രേ. കുടുംബത്തിന്റെയും ഭാര്യമാരുടെയും അത്യാവശ്യങ്ങള്‍ മാറ്റിവെച്ച് ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ കുടിയന്മാരായി മാറാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഭാര്യമാര്‍ ഈ ആശയം പരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത കുടുംബനാഥന്മാരെ ഇങ്ങിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ ആശയം കൊടുത്തത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി ഉഗാണ്ടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആംഗ്‌ളിക്കന്‍ സംഘടനയായ മദേഴ്‌സ് യൂണിയനാണ്. ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി റൂത്ത നാലുഗ്‌വ ഉപദേശിച്ച ആശയം 2015 ല്‍ 150 അമ്മമാര്‍ നടപ്പിലാക്കി. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആശയത്തെ പിന്നീട് ഉഗാണ്ടയിലെ മിക്ക സ്ത്രീ അവകാശ സംഘടനകളും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. ഈ പെണ്‍ബുദ്ധിയെ ഉഗാണ്ടയിലെ മതകേന്ദ്രങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

മാന്യമല്ലാത്തതും അപഹാസ്യവുമായ നടപടിയെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. ഭാര്യയുമായുള്ള ലൈംഗികത ഒരാളുടെ അവകാശമാണെന്നും ഭര്‍ത്താവിന് അത് നിഷേധിക്കുന്നത് മാന്യതയല്ലെന്നും ഉഗാണ്ടന്‍ മന്ത്രിമാര്‍ പോലും പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരില്‍ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നത് സദാചാര വിരുദ്ധവും തരംതാണ പരിപാടിയുമാണെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.