സ്കോട്ലൻഡിൽ സെഹിയോൻ ടീം ന യിക്കുന്ന" സ്കൂൾ ഓഫ് ഇവാ ഞ്ചലൈസേഷൻ "അവ ധിക്കാല ധ്യാ നം ജൂൺ 3 മുതൽ 6 വ രെ. 16 മുതൽ പ്രായ ക്കാർക്ക് പ ങ്കെടുക്കാം. രെജിസ്ട്രേഷൻ തുടരുന്നു

2019-03-04 04:13:07am | ബാബു ജോസഫ്‌

സ്കോട്ലൻഡ് : ഫാ.സോജി ഓലിക്കൽ നയിക്കുന്ന  സെഹിയോൻ  യൂറോപ്പ് മിനിസ്ട്രിയുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ  , യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകവഴി എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നു നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായത്തിലും,കാലഘട്ടത്തിലും , കുട്ടികൾക്കും യുവതീ യുവാക്കൾക്കും  പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ റെസിഡെൻഷ്യൽ റിട്രീറ്റ്  അവധിക്കാലത്ത് ജൂൺ 3 മുതൽ 6 വരെ  ദിവസങ്ങളിൽ സ്കോട്ലൻഡിൽ നടക്കുന്നു..

.സെഹിയോൻ മിനിസ്‌ട്രിയുടെ അനുഗ്രഹീത  വചന പ്രഘോഷകരും ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളുമായ ഫാ.ഷൈജു നടുവത്താനി , ബ്രദർ ജോസ് കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരും മറ്റ്‌ ശുശ്രൂഷകരും ധ്യാനം നയിക്കും. വചന പ്രഘോഷണം , ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധന ,ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ , അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം വിവിധങ്ങളായ മറ്റ് ആക്റ്റിവിറ്റീസുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറെ അനുഗ്രഹീതമായ നാല് ദിവസത്തെ  താമസിച്ചുള്ള ഈ ധ്യാനത്തിലേക്കു 16 വയസ്സുമുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക്‌ പങ്കെടുക്കാം .
സെഹിയോൻ ടീം ഈ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് യേശുനാമത്തിൽ മുഴുവൻ യുവതീയുവാക്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

www.sehionuk.org എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നേരിട്ട്‌ രെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്‌.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
>>> ജേക്കബ് ‭07960 149670‬
മിനി ബിജു 07727177210
ജോർജ് 07455184458
>>> അഡ്രസ്സ്
>>> WINDMILL CHRISTIAN CENTRE
ARBROATH
DD 11 1 QG
SCOTLAND
>>