നോര്‍ത്ത് വെയില്‍സ് മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിന്റെ വഴി ആചരണം പന്താസഫ് കുരിശുമലയില്‍ ഏപ്രില്‍ 19ന്‌

2019-04-09 02:39:11am | ബെന്നി മേച്ചേരില്‍
നോർത്ത് വെൽസിലെ  റെക്സം ,ഫ്ളിൻറ്, കോൾവിൻബേ , ചെസ്റ്റർ  മലയാളി സമൂഹം സംയുകതമായി  യേശു വിന്റെ  പീഡാനുഭവ  സ്മരണയുടെ   ഓർമ പുതുക്കുന്ന ദുഖ വെള്ളിയാഴിച്ച കുരിശിന്റെ വഴി  ഏപ്രിൽ 19  - തിയതി    10 - മണിക്ക്  നോർത്ത് വെയിൽസിലെ  പ്രശസ്ത തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ പന്താസഫ്  കുരിശുമാലയിലേക്ക് നടത്തപെടുന്നു .കുരിശിൻറെ വഴി പ്രാർഥന കൾക്ക് ഫാദർ  ജോർജ്  സി ,എം .ഐ  നേതൃത്വം  നൽകുന്നതും  നോർത്ത് വെൽസിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള   മറ്റു  വൈദീകരും  പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് .
 
കുരിശിൻറെ വഴി സമാപന ശേഷം ക്രൂശിതനായ  ഈശോയുടെ തിരുരൂപം വണക്കവും . കൈപ്പുനീർ   രുചിക്കലും, നേർച്ച  കഞ്ഞി വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .  നമ്മുടെ രെക്ഷകനായ യേശുവിന്റെ  പീഡാനുഭവ  യാത്രയുടെ ഓർമ്മ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് കൊണ്ട് ഈ നൊയമ്പുകാലം  പ്രാർത്ഥനാ പൂർവം ആചരിക്കാൻ  നോർത്തു വെൽസിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശു വാസികളെയും   പന്താസഫ്  കുരിശു മലയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു .
 
 കുരിശു മലയുടെ വിലാസം -  FRACISCAN  FRIARY MONASTERY ROAD  ,PANTASAPH . CH 88 PE .