ജിന്‍സല്‍ കുട്ടന് ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍

2017-10-13 04:04:25am |

ഇന്ന് (13.10.17) ഒന്നാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ജിന്‍സല്‍ കുട്ടന് ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ഒത്തിരി സ്‌നേഹത്തോടെ പപ്പാ, മമ്മി, ഡെന്‍സല്‍, നൈസല്‍, കദളിക്കാട്ടില്‍, അനുഭവന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒപ്പം ഹേവാര്‍ഡ്‌സ്ഹീത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളും.